اطلاعات رزومه کاری

کارجوی گرامی؛

باسلام، برای امکان معرفی به شرکتهای موردنیاز ، فرم ذیل را تکمیل نمائید. ضمناً در صورت داشتن رزومه کاری، فایل مربوطه را به آدرس ایمیل Job@yararahnemun.ir ارسال نمائید.

X