آخرین وبلاگ

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی ..

اگر چه در زمینه منابع انسانی مطلب و کتاب و مقاله کم نیست، اما همانطور که انتظار می‌رو.....

معرفی مؤسسه سیستم های یارا رهنمود( مسیر)

 

مؤسسه سیستم های یارا رهنمود با هدف کمک به صنایع و صاحبان کسب و کار در حوزه سازمان و منابع انسانی در پایان سال 1397 تاسیس و در اداره ثبت شرکتها به شماره 4377 به ثبت رسیده و برای فعالیت در موارد زیر مجوز اخذ نموده است .

  • طراحی و استقرار سیستم های منابع انسانی
  • عارضه یابی منابع انسانی
  • طراحی نظر سنجی در حوزه های مختلف منابع انسانی و سازمان
  • طراحی و استقرار نظام جبران خدمت
  • تجزیه و تحلیل و طراحی شغل
  • طراحی نطام توسعه و توانمند سازی منابع انسانی
  • طراحی اجرای دوره های آموزشی
  • تدوین و استقرار مدل تعالی سازمانی
  • ارزیابی حوزه منابع انسانی سازمانها
  • و سایر موضوعات مرتبط با سازمان و منابع انسانی

الف) فعالیت های موسسه در سال 98 و 99

ردیف

نام شرکت

موضوع همکاری

محل شرکت

1

شرکت دارو سازی رازک

 

باز نگری ساختار و  بررسی و طراحی مشاغل جدید شرکت 

تهران – جاده مخصوص

2

شرکت صنایع الکترونیک صبح پارلار

تدوین نظام پرداخت- ارزیابی عملکرد- طرح جانشین پروری –تدوین دستور العمل های سازمانی - طراحی نظر سنجی کارکنان

تبریز – شهرک صنعتی رجایی

3

شرکت دارو سازی زهراو ی

 

ارزیابی وضعیت حوزه منابع انسانی – طراحی نظام های جدید انگیزشی – بازنگری طبقه بندی مشاغل- طراحی نظر سنجی کارکنان

تبریز  جاده شهرک     عالی نصب

4

مؤسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان

اخذ نمایندگی برای استان جهت ایجاد کانون های ارزیابی در استان

تهران

 

 سازمانهای همکار

 

 

     

شرکت دارو سازی رازک

 

شرکت صنایع الکترونیک صبح پارلار

شرکت دارو سازی زهراو ی

 

مؤسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان

 

ب) سوابق اجرایی و مشاوره مدیر عامل مؤسسه

مدیر مؤسسه :

عبدالله عظمت – کارشناس ارشد MBA – دارای 35 سال سابقه کار و 25 سال سابقه مدیریتی – دارای 5 سال سابقه سر ارزیاب و ارزیاب ارشد جوائز مختلف

ردیف

نام شرکت

موضوع همکاری

محل شرکت

1

شرکت داروسازی دانا

مدیر منابع انسانی 8.5 سال

تبریز- جاده تبریز تهران

2

شرکت ایران خودرو تبریز

مدیر منابع انسانی2سال

تبریز- جاده اذر شهر

3

شرکت دارو سازی زهراوی

-         مدیر منابع انسانی 8.5 سال

-         طراحی سیستم نظر سنجی

-         اجرای دوره آموزشی منابع انسانی

-         طراحی و استقرار مدل منابع انسانی – ارزیابی عملکرد – رتبه بندی مدیران و کارشناسان

تبریز - جاده شهرک     عالی نصب

4

هلدینگ توسعه سرمایه گذاری دریک

-         مشاور حوزه سازمانی

-         طراحی ساختار سازمانی

-          تدوین دستور العمل های هلدینگ

تبریز – منطقه صنعتی غرب تبریز

5

هلدینگ گسترش فولاد تبریز

 

-         معاون توسعه سازمانی

-         قرارد طرح مطالعاتی حوزه منابع انسانی

-         طراحی و استقرار مدل منابع انسانی

تبریز – منطقه صنعتی غرب تبریز

6

گروه صنعتی نامی

-         مشاور جذب نیرو

-         طراحی مدل ارزیابی عملکرد

تبریز - جاده شهرک عالی نصب

7

باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون

-         مشاور منابع انسانی

تبریز

8

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

-         ارزیاب جایزه تعالی منابع انسانی از سال 89

-         نمایندگی انجمن در تبریز

 

تهران

9

دبیر خانه جایزه تعالی و پیشرفت

-         سر ارزیاب جایزه تعالی و پیشرفت

تهران

10

موسسه مکنا

-         همکار مشاور در حوزه منابع انسانی

 - همکار ارزیاب و مشاور کانون ارزیابی

تبریز

11

موسسه پیشرو زمان

-         همکار ارزیاب و مشاور کانون ارزیابی

تبریز – منطقه صنعتی غرب تبریز

12

صنایع الکترو نیک صبح پالار

-         اجرای دوره سرپرستی صنایع

تبریز – شهرک صنعتی رجایی

13

شرکت پمپ ایران

-         طراحی استقرار مدل منابع انسانی

-         طراحی سیستم نظر سنجی کارکنان

-         اجرای دوره آشنایی مدل فوق

تبریز - جاده شهرک     عالی نصب

14

سازمان نظام مهندسی استان آ . ش

-         اجرای دوره منابع انسانی

تبریز

15

گروه مشاوران کار و کسب

-         سخنران حوزه منابع انسانی

تبریز

 

 

 همکاران مؤسسه

     

دارو سازی دانا

ایران خودرو تبریز

دارو سازی زهراوی

     

توسعه سرمایه گداری دریک

گسترش فولاد تبریز

گروه صنعتی نامی

     

باشگاه ورزشی مس سونگون

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

جایزه تعالی و پیشرفت

     

موسسه مکنا

موسسه پیشرو زمان

صنایع الکترو نیک صبح پالار

     

شرکت پمپ ایران

سازمان نظام مهندسی استان آ . ش

گروه چهار فصل کار و کسب

 

مؤسسه مسیر